Κουρτίνα έτοιμη, χρώμα υπόλευκο 2,70Μ x 2,85Μ - BazarHome