Κουρτίνα για παράθυρο, κίτρινο βουάλ 1,60Μ Χ 1,37Μ Ύψος - BazarHome