Κουρτίνα ριντό χυτό βελούρ, κουρτίνα ολοκέντητη - BazarHome