Κουρτίνα κοντή παραθύρου, floral σκίασης 1Μ X 1,27M - BazarHome