Κουρτίνα B-Home με κόκκινα μοτίβα 2,65M X 2,75M - BazarHome