Κουρτίνα B-Home με μοτίβα 2,65M X 2,67M - BazarHome