Κουρτίνα B-Home με μοτίβα 2,65M X 2,75M - BazarHome