Κουρτίνα τύπου βελούδο βαρύ, γλυκό καφέ 2,60Μ x 2,75Μ - BazarHome