Μοντέρνα κουρτίνα αδιάφανη γκρεζ, κουρτίνα υπόλευκη με διαφάνεια - BazarHome