Μοντέρνα κουρτίνα αδιάφανη με μοτίβα, κουρτίνα υπόλευκη με διαφάνεια - BazarHome