Μοντέρνα κουρτίνα με φτερά, κουρτίνα υπόλευκη με διαφάνεια - BazarHome