Μοντέρνα κουρτίνα B-Home, λευκό με μαύρο 2,60Μ Χ 2,80Μ - BazarHome