Μοντέρνα κουρτίνα B-Home, υπόλευκη με κέντημα 2,70Μ Χ 2,75Μ - BazarHome